Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Evraklar ya da süreçle alakalı her türlü sorularınız için veya danışmanlık hizmetine başvurarak tüm sürecin ekibimiz tarafından sorunsuz ve hızlıca sonuçlandırılması için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

akaryakıt istasyonu ruhsatı danışmanlığı

Önemli Not: Akaryakıt istasyonları itfaiye raporu istenen işyerleri arasındadır.

itfaiye raporu istenen işyerleri

itfaiye raporu istenmeyen işyerleri

Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusunda İstenen Belgeler

 • Dilekçe
 • Başvuru Beyan Formu
 • İmar Durum Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) / Ticari olarak düzenlenmiş Yapı Kayıt Belgesi
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşme Fotokopisi ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlandığına Dair Beyanname
 • Sorumlu Müdür Beyannamesi
 • Meslek Eğitimi Alındığına Dair Beyanname
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
 • Kiracı ise Kira Kontratı
 • İmza Sirküleri
 • Adres Tespiti Yazısı (Pafta, ada, parsel bilgilerini içeren)

Plan Görüşü İçin İstenen Belgeler

 • Dilekçe
 • Çap
 • Röperli Kroki / Aplikasyon Krokisi
 • Kiracı ise kira kontratı
 • Gerektiğinde mülkiyet sahibinden Muvafakatname
 • Mevcut parselin çevresini gösteren 1/1000 ölçekli Mer’i Plan Paftası
 • İstenilen görüşe göre hazırlanmış 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Plan Paftası
 • 1/200 ölçekli çevre oluşumunu gösteren Teklif Vaziyet Planı
 • Mimar ya da şehir plancısı tarafından hazırlanmış Plan Raporu

Kurulum ve Yerleşim Projesi İçin İstenen Belgeler

 • Dilekçe
 • Çap
 • Kullanım amacına uygun Krokili İmar Durum Belgesi
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
  Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
 • 1/1000’lik ve 1/5000’lik Mer’i İmar Planı
 • 1/1000’lik ve 1/5000’lik Meclis Kararları
 • Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) Kararı
 • Vaziyet Planı (3 adet) (UTK Kararı için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmek üzere istenmektedir.)
 • Kurulum ve Yerleşim Projesi * (3 adet)
 • Kiracı ise kira kontratı (Gerektiğinde mülkiyet sahibinden Muvafakatname)
 • İmza Sirküleri