Ataşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ataşehir Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

İşyerleri İçin Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler – Ataşehir Belediyesi

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi (Temin edilememesi halinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) Müdürlükçe sorgulanır. )
 • İşyerinin bulunduğu yapıya ait belge (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı ,yok ise; 12.10.2004 tarihi öncesinde alt yapı hizmetlerinin götürüldüğüne dair belge (Elektrik, su, telefon, kanal bağlantı yazısı veya doğalgaz faturası dökümü)
 • Muvafakatname (Umuma açık ve tapu kütüğünde mesken gözüken işyerlerinden)
 • Kira Kontratı
 • Vergi Mükellefiyeti Kaydı (Müdürlükçe e-vergi kaydı sorgulaması kaydı yapılır.)
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
 • Ustalık Belgesi (Gerekli işyerlerinden)
 • Yetki Belgesi veya Bayilik Sözleşmesi (Emlak Bürosu, Şans Oyunları Bayii, Sigorta Acenteleri, Fatura Ödeme Merkezleri vb.)
 • Atık Yönetimi Taahhütnamesi (Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden temin edilir)
 • SGK – Sigortalı Hizmet Listesi
 • Hijyen Eğitimi Belgesi (İşyeri çalışanlarına ait)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Umuma açık işyerlerinden istenir)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (Umuma açık işyeri sahiplerinden veya mesul müdüründen istenir)
 • Atık su Deşarj İzin Belgesi / GSM Ruhsat Görüşü (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için)
 • Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • İşletme Kayıt Belgesi (Gerekli işyerlerinden istenir.)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet – şahıslardan istenir)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.