Avcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Avcılar Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Kat Maliki ise Tapu örneği, değilse Kira Kontratı
 • Vergi levhası
 • Mülk sahiplerinden Muvafakatname (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Çalışan beyanı (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Şirketlerde imza sirküleri ve sicil gazetesi
 • Esnaf odası faaliyet belgesi (şirketlerde ticaret odasından)
 • Ustalık belgesi (lokantalar ve kuaförler vb. için şart)
 • Çalışma İzin Belgesi (Yabancı Uyruklulardan)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Kat Maliki ise Tapu örneği, değilse Kira Kontratı
 • Vergi levhası
 • Mülk sahiplerinden Muvafakatname (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Çalışan beyanı (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Şirketlerde imza sirküleri ve sicil gazetesi
 • Esnaf odası faaliyet belgesi (şirketlerde ticaret odasından)
 • Ustalık belgesi (lokantalar ve kuaförler vb. için şart)
 • Çalışma İzin Belgesi ( Yabancı Uyruklulardan)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Kira Kontratı
 • Muvafakatname (Konut altındaki işletmeler için)
 • Motor Beyannamesi
 • Emisyon İzni (Gereken İşyerlerinden)
 • Beyan Formu
 • İSKİ Deşarj İzin Belgesi (Gereken İşyerlerinden)
 • CE Uygunluk Belgesi (Gereken İşyerlerinden)
 • Çalışma İzin Belgesi (Yabancı Uyruklulardan)
 • Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi Başvurusu (Gereken İşyerlerinden)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.