Bağcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bahçelievler Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Bina sakinlerinin yapılarında Umuma Açık ve Eğlence Yerinin açılmasına izin verdiklerini belirten muvafakatname belgesi
 • Taahhütname
 • Faaliyet Belgesi (Şahıs ise)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Şirket ise)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Sağlık Raporu
 • İnternet Filtresi Faturası (İnternet Cafe vb.)
 • Kamera Sistemi Faturası (İnternet Cafe, İçkili Lokanta vb.)
 • İç Mekan Basit Krokisi
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Çalışma İzni Belgesi (Geçici Koruma)
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Yangın Tüpü Faturası
 • İşyerinin Adresinin Bulunduğu Meslek Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Odası Belgesi (Şirket ise)
 • Ticaret Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Ustalık Belgesi
 • İşyeri Ruhsat Düzenlenebilmesi İçin Mükelleften Alınan Taahhütname
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Çalışanlar İçin)
 • Mali Sorumluluk Sigortası (İkinci el kara taşıtı ticaretinde zorunludur.)
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (İkinci el kara taşıtı ticaretinde zorunludur.)
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Faaliyet Belgesi (Şahıs ise)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret Odası Belgesi (Şirket ise)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Gıda üretim işyerlerinden alınan, işyerinin bulunduğu bina sakinlerinin işyerlerinin açılmasına muvafakatname etkilerine dair belge
 • Taahhütname
 • Gıda üretim işyerlerinden, atık yağ oluşturması halinde belge
 • Katı Atık Sözleşmesi
 • İşletme Hakkının Devri Sözleşmesi
 • Kapasite Raporu
 • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 • Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrol Raporu
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Raporu
 • Kompresör Periyodik Kontrol Raporu
 • İSTOÇ Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • MASSİT Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • YÜZYIL OTO CENTER Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi
 • İşyeri Hekimliği Sözleşmesi
 • Risk Değerlendirme Sözleşmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Çalışma İzni Belgesi
 • Mali Sorumluluk Sigortası
 • Yetki Formu
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.