Bakırköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bakırköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi (Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • 1000m² büyük ise; Tasdikli Ruhsat Projesi
 • Yangın Söndürme Tüpünün Fatura Fotokopisi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Mesul Müdür Atama Kararı (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi (Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi (Kuaför, Güzellik Salonları ve Masaj Salonları, Lokanta vb. )
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi ( Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • 1000m² büyük ise; Tasdikli Ruhsat Projesi
 • Yangın Söndürme Tüpünün Fatura Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca iş güvenliği hizmeti alındığına dair belge sözleşme

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.