Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Başakşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Başakşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Başakşehir Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Başakşehir Belediyesi

 • Kira Kontratı
 • Yer tapulu ise tapu fotokopisi
 • Emlak Beyanı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Yetkili kişi değil ise vekaletname
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Başakşehir Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ustalık Belgesi
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Deşarj kalite Kontrol Ruhsatı
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Emisyon Analiz Raporu

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email