Başakşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Başakşehir Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Başakşehir Belediyesi

 • Kira Kontratı
 • Yer tapulu ise tapu fotokopisi
 • Emlak Beyanı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Oda Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Yetkili kişi değil ise vekaletname
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Başakşehir Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ustalık Belgesi
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Deşarj kalite Kontrol Ruhsatı
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Emisyon Analiz Raporu

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.