Bayrampaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bayrampaşa Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Vergi Levhası (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı Aslı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • 6 kg.Yangın Söndürücü Faturasının Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Doktor Raporu
 • Devirler İçin Noterden Devir Sözleşmesi
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı)
 • Özel Yapı Şeklini Gerektiren Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıs ise)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise)
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Kasap, Kuaför, Berber, Çilingir vb.)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi(Akıllı Kent Hizmet Masası’ndan temin edilebilir)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Akıllı Kent Hizmet Masası’ndan temin edilebilir) veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
 • Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise maliye yoklama fişi)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir) (Şirket ise)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • Yangın Söndürücü Makbuz Fotokopisi (Her 200 m² için 6 kg yangın söndürücü)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.