Beşiktaş Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beşiktaş Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Dilekçe
 • 1 Adet Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Güncel Tarihli Vergi Levhası
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için)(Şirket)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Faaliyet Gösterilen Yer için)(Şirket)
 • İmza Sirküler (Şirket)
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Faaliyet Gösterilen Yer için) (Şahıs)
 • Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için) (Şahıs)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs)
 • Vekaletname (İmza Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar için)
 • Çevre Temizlik Vergisi Makbuz Fotokopisi veya Borcu Olmadığına Dair Belge
 • Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Çalışanlardan İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
 • Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 • Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak Sağlık Raporu
 • Yerleşim Belgesi

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Ruhsat Fotokopisi
 • Mesul Müdür Tayin Belgesi (Şirket ise karar defteri noter tasdikli – Şahıs ise noterden tayin edilecek)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Noterden)
 • Savcılık Raporu (Sabıka Kaydı)
 • Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Güncel Vergi Levhası Fotokopisi

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.