Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Beykoz Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beykoz Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beykoz Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beykoz Belediyesi

 • Dilekçe
 • Kira Kontratı
 • İskan Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Kaydı
 • Oda Kaydı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • 2 Adet İşyerinin Dıştan ve 2 Adet İçten Fotoğraf
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Kroki
 • İmza Sirküleri
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İşletmeci ve Çalışan Personellere Ait Hijyen Eğitim Belgesi
 • Portör Muayene Raporu Bulaşıcı Hastalık Olmadığına Dair
 • Haşere İlaçlama Belgesi
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beykoz Belediyesi

 • Dilekçe
 • Kira Kontratı
 • İskan Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Kaydı
 • Oda Kaydı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • 2 Adet İşyerinin Dıştan ve 2 Adet İçten Fotoğraf
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Kroki
 • İmza Sirküleri
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Son 6 Aya Ait Faaliyet Belgesi
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beykoz Belediyesi

 • Dilekçe
 • Kira Kontratı
 • İskan Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Kaydı
 • Oda Kaydı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • 2 Adet İşyerinin Dıştan ve 2 Adet İçten Fotoğraf
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • Kroki
 • İmza Sirküleri
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Son 6 Aya Ait Faaliyet Belgesi
 • İş Akış Şeması
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 • Sorumlu Müdüre Ait Oda Kayıt Belgesi
 • Sorumlu Müdüre Ait Diploma Fotokopisi
 • Kapasite veya Ekspertiz Raporu
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email