Beylikdüzü Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beylikdüzü Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • VEKALETNAME
 • MUVAFAKATNAME
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY BİRLİĞİ KARARI
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY ÇOKLUĞU KARARI
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • VEKALETNAME
 • MUVAFAKATNAME
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY BİRLİĞİ KARARI
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • ANTRENÖRLÜK BELGESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • MUVAFAKATNAME
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • ANTRENÖRLÜK BELGESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • KAPASİTE RAPORU
 • ÇED RAPORU VEYA ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR YAZISI
 • DEŞARJ İZNİ
 • EMİSYON İZNİ
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • NACE KODLARINDAKİ TEHLİKE GRUBUNA GÖRE RİSK ANALİZİ VEYA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.