Beyoğlu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beyoğlu Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(Ekmek fırını ile akaryakıt istasyonları…için istenir.)
 • İŞYERİNİN BASİT KROKİSİ
 • MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ (Yönetim Kurulu Karar Tutanağı Asıl Suret)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)
 • USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.) (Şahıs ise)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • USTALIK BELGESİ (Lokanta pastane ve kuaförlerden istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)
 • USTALIK BELGESİ (Lokanta pastane ve kuaförlerden istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • MOTOR BEYANNAMESİ – MAKİNE YERLEŞİM PROJESİ (3 Adet Olacaktır)
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(Ekmek fırını ile akaryakıt istasyonları…için istenir.)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.