Büyükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Büyükçekmece Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Faaliyet Konusuna Göre Ek Evraklar Ve Proje İstenebilir

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.