Çekmeköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Çekmeköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Kolluk görüşü
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.)
 • Ustalık belgesi
 • Muvafakatname
 • Mesul müdürlük belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • Yangın söndürme cihazının faturası
 • Kolluk görüşü
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Muvafakatname
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Ustalık belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Kolluk görüşü
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.)
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Muvafakatname
 • Ustalık belgesi
 • Mesul müdürlük belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.