Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Esenyurt Belediyesi iskan ruhsatı için istenen belgeler

Esenyurt Belediyesi iskan ruhsatı için istenen belgeler

Esenyurt Belediyesi‘ne iskan ruhsatı ya da diğer adıyla Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

İskan Ruhsatı İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

  • Süresi dolmamış geçerli ruhsat fotokopisi
  • İş bitirme belgesi
  • Binada oturan kişilere ait noter onaylı muvafakatname
  • Vergi dairesi ve S.S.K. dan alınacak iskana haiz borcu yoktur yazısı
  • Binada sığınak varsa sivil savunma müdürlüğünden alınacak iskan olur yazısı
  • İtfaiye müdürlüğünden veya danışmanlık firmasından alınacak yangın önlemleri uygunluk yazısı
  • Belediye tarafından kesilecek olan iskan harçlarının tahsil edildiğini gösterir dekont

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email