Esenyurt Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Esenyurt Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek).
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
 • Konut Bölgesindeki işyerleri Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFAKATNAME.
 • Kira Kontratı (Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi ve Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek)
 • Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 • Konut Bölgesindeki işyerleri İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 • Kira Kontratı(Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi, Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek)
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 • Kira Kontratı(Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi –İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 • Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 • Sanayi Siciline Ön Kayıt Belgesi – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasının e-hizmetler başlığı altında İl Müdürlüklerine ait hizmetler içerisine başvuru yapmaları(01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.