Fatih Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Fatih Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi (E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Yapı Kullanma İzin belgesi
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan temin edilecektir.)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yangın Önleme Amirliği’nden alınacak olan İtfaiye Uygunluk Belgesi (Müracaat dış yazışma ile Fatih Belediyesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.)
 • Yetkili kolluk kuvvetinin genel asayiş ve güvenlik yönünden görüş tahkikatı (Müracaat dış yazışma ile Fatih Belediyesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi (Her ortak için belgeler ayrı ayrı istenir.)
 • Noter tarafından düzenlenmiş İşletme Hakkı Devir senedi (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı Devir Alınacak İşyerinin (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Vefat halinde (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Veraset Belgesi (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Noter tarafından düzenlenmiş feragatname (Ruhsat Varislerden birinin adına çıkacaksa, diğer varislerin tek tek haklarını ruhsat alacak kişiye devretmesi gerekmektedir.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi ( E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname (Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin edilecektir.)
 • İtfaiye Uygunluk Belgesi (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyeri nevine göre Meslek odası veya Ticaret Odası Kaydı (Gerçek kişiler için)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi ( E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname (Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin edilecektir.)
 • İtfaiye Uygunluk Belgesi (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyeri nevine göre Meslek odası veya Ticaret Odası Kaydı (Gerçek kişiler için)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.