Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Gaziosmanpaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Gaziosmanpaşa Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Gaziosmanpaşa Belediyesi

 • Ruhsat Başvuru /Beyan Formu
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Yazısı
 • Vergi Levhası / Şube ise Maliye Yoklama Tutanağı
 • Kira Kontratı
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküleri
 • Tapu Fotokopisi
 • Ustalık Belgesi (Lokanta, Kuaför, Güzellik S vb.)
 • Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)
 • Atık Yağ Sözleşmesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Gaziosmanpaşa Belediyesi

 • Ruhsat Başvuru /Beyan Formu
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Yazısı
 • Vergi Levhası / Şube ise Maliye Yoklama Tutanağı
 • Kira Kontratı
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküleri
 • Tapu Fotokopisi x Motor Beyannamesi
 • Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)
 • ÇED Belgesi/ Çevre izni veya çevre izin ve lisans Belgesi
 • Kapasitesi Raporu
 • Endüstriyel Atık / Atık Yağ Sözleşmesi
 • LPG Taahhütnamesi Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • İş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi
 • Kurum görüşleri (İSKİ, UKOME, TEDAŞ vb.)
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İş Ekipmanları Muayene Raporu
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İmar Müdürlüğü uygunluk Yazısı

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email