Gaziosmanpaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Gaziosmanpaşa Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Gaziosmanpaşa Belediyesi

 • Ruhsat Başvuru /Beyan Formu
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Yazısı
 • Vergi Levhası / Şube ise Maliye Yoklama Tutanağı
 • Kira Kontratı
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküleri
 • Tapu Fotokopisi
 • Ustalık Belgesi (Lokanta, Kuaför, Güzellik S vb.)
 • Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)
 • Atık Yağ Sözleşmesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Gaziosmanpaşa Belediyesi

 • Ruhsat Başvuru /Beyan Formu
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Yazısı
 • Vergi Levhası / Şube ise Maliye Yoklama Tutanağı
 • Kira Kontratı
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküleri
 • Tapu Fotokopisi x Motor Beyannamesi
 • Devir Sözleşmesi (Devir yapılacak ise)
 • ÇED Belgesi/ Çevre izni veya çevre izin ve lisans Belgesi
 • Kapasitesi Raporu
 • Endüstriyel Atık / Atık Yağ Sözleşmesi
 • LPG Taahhütnamesi Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • İş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi
 • Kurum görüşleri (İSKİ, UKOME, TEDAŞ vb.)
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İş Ekipmanları Muayene Raporu
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İmar Müdürlüğü uygunluk Yazısı

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.