Güngören Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Güngören Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Hijyen Eğitimi Belgeleri
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Bağlı Bulunduğu Oda Kayıt Ve Faaliyet Belgesi (Esnaf Sicil Kaydı)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • İkametgah Belgeleri (Umuma Açık Ist.Eğl.Yerlerinden)
 • Adli Sicil Kayıtları (Umuma Açık Ist.Eğl.Yerlerinden)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • Güvenlik Kameraları Ve Kayıt Sistemi Bulundurulması. (En Az 7 Gün Kayıt Yapabilen)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs İse)
 • Şirket Kaşesi (Şirket İse)
 • İmza Sirküleri (Şirket İse)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket İse)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Hijyen Eğitimi Belgeleri
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Bağlı Bulunduğu Oda Kayıt Ve Faaliyet Belgesi (Esnaf Sicil Kaydı)
 • İşyeri Sahibi Adına Ustalık Belgesi (Ustalık Belgesi Olan Çalışanıyla Noter Onaylı Süresiz İş Sözleşmesi)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Baca Temizliği Belgesi (Baca Kullanan İşyerlerinden)
 • Meskenlerin İşyeri Olarak Kullanılması Durumunda Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatname
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • İşletme Kayıt Belgesi (İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Şirket Kaşesi (Şirket İse)
 • İmza Sirküleri (Şirket İse)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket İse)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • Makine Yerleşim Projesi (Gerekli Durumlarda)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Taahhütname
 • Topraklama Raporu (Gerekli Durumlarda)
 • Kompresör Fenni Muayene Raporu (Kompresör Varsa)
 • Vinç (Calaskal) Fenni Muayene Raporu (Vinç-Calaskal Varsa)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • İş Güvenliği Taahhütnamesi (Başvuru Esnasında Doldurulacaktır)İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
 • Üretim Ve İmalat Faaliyet Olanlardan Sanayi Sicil Belgesi Veya Başvurduğuna Dair Belge
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Şirket Kaşesi (Şirket ise)
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.