Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

İtfaiye Raporu İstenen İşyerleri

İtfaiye Raporu İstenen İşyerleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğu yönetmeliğe göre itfaiyenin görüşünün alınması gereken alanlar vardır. Bu alanlar ile alakalı bütün düzenlemelerin uygun bir şekilde yapılmasını sağlayanlar; itfaiye ekipleridir. Ne gibi durumlarda ve itfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir? Şeklindeki sorulara verebileceğimiz birçok cevap bulunmaktadır.

Öncelikle patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran işyerlerinin yönetmeliğe göre itfaiye raporu bulundurmaları gerekmektedir. Bunun sebebi; yangına sebebiyet verecek birçok şeyin bu gibi işyerlerinde mevcut olmasıdır denilebilmektedir. Patlayıcı maddelerin yanı sıra sokağa doğrudan bağlantısı bulunmayan ve pek çok işyerinin bulunduğu alanlarda bu duruma örnek verilebilir.

İtfaiye Raporu Belgesi Şartları Nelerdir?

İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir? Aşamasına geçmeden önce yerine getirilmesi gerekilen bazı durumlar vardır. İşyerleri bu şartları yerine getirdikten sonra yangına karşı önlem alır ve yönetmeliğe göre davranmış olur. Bu şartların neler olduğuna bakacak olursak söyle diyebiliriz:

 • Bina malzemelerinin yangın yönetmeliğine göre ayarlanması,
 • Yangın merdivenlerini olması gerektiği gibi düzenleme işlemi,
 • Acil çıkış kapılarının yangın yönetmeliğine uygunluğu,
 • Yangın merdivenlerinde bulunan havalandırma sisteminin uygunluğu,
 • Yangın söndürme cihazlarının bulundurulması,
 • Yangın algılama sistemlerinin yönetmeliğe göre uygunluğu,
 • Sulu ve köpüklü yangın sistemlerinin uygun şekillerde düzenlenmesi,
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygun bir şekilde ayarlanması,
 • Duman detektör sistemlerinin uygun şekillerde kurulması,
 • Elektrik ve bunun gibi sistemlerin yönetmeliğe uygun olacak şekilde yerine getirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Patlayıcı ve Yanıcı Maddeler Nelerdir?

Kimyasal madde ve karışımlarının darbe ve benzeri etkilere maruz kalması sonucunda ortaya çıkan tehlikeli reaksiyonlardır. Bu maddeler birçok farklı şekillerde meydana gelebilmekte. Özellikle kimyasal enerji, sıkıştırılmış gazlar ve nükleer enerji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz durumlarda büyük ve insan hayatına etki eden yangınlarla karşı karşıya kalmak mümkün olabilmektedir.

Patlayıcı ve yanıcı maddelerin bulundukları işyerleri bu gibi durumlar ortaya çıkmadan önce önlem almak zorundadır. İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir? Aşamalarına bu kısımdan sonra geçilmektedir. İlgili yönetmeliğe göre patlayıcı ve yanıcı madde üreten veya satımını sağlayan işyerlerinin itfaiye raporu alması yasal bir gerekliliktir.

Zayıf ve Kuvvetli Patlayıcılar Nelerdir?

Bir binada çıkan yangınların sebepleri farklı olabilmektedir. Elektrik tesisatı ve doğalgaz kaçağı gibi sebepler yangın gibi etkileri büyük olan afetlere dönüşebilir. Bunların yanı sıra patlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği işyerlerinde de küçük veya büyük çaplı yangınlar çıkabilmektedir. Bu yangınların çıkma nedeni iki şekilde meydana gelir. Birincisine zayıf patlayıcılardan oluşan yangınlar diyebiliriz. Bu yangınlar; katı ve hızla ayrışabilen maddeler olarak karşımıza çıkar. Isı ve gaz haline dönüştüklerinde yanma olayı hızlıca gerçekleşmektedir.

Kuvvetli patlayıcılar ise kimyasal etkileşimler ile meydana gelen patlayıcı şekilleridir. Yangınların etkisi ve zararları oldukça geniş olmakta. Büyük bir alana yayılan yangının söndürülmesi de oldukça uzun sürebilmektedir. Böylesine büyük ve etkisi fazla olan yangınları önleyebilmek için itfaiye raporunun alınması ve yapıların korunması sağlanmalıdır.

Patlayıcı Maddelerin Üretildiği ve Satıldığı Yerler Nelerdir?

Tehlikeli maddelerin bulunduğu ve satıldığı birçok işyeri ve depo bulunmaktadır. Bunlar arasında kimyasal madde üreten tesisler, önemli bir yerdedir. Bu durumun öneminin sebebi ise kimyasal tesislerde çıkabilecek yangınların birçok alana etki etmesidir. Bu yangınların sonucunda zarara uğrayacak ve ölümcül olabilecek tehlikeler vardır. Kimyasal madde üretim tesislerinin yanı sıra ‘İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir?’ gibi sorulara birçok madde ile cevap verebilmek mümkündür. İtfaiye raporu isteyen diğer alanlar ise:

 • Silah depoları,
 • Laboratuvarlar
 • Bakım tesisleri,
 • Yakıt istasyonları,
 • Kimyasal madde taşımacılığı olarak karşımıza çıkar.

Bütün bu alanların yönetmeliğe uygun olarak işletilmesi ve korunması gerekmektedir. Bu yerlerin denetim müdürlükleri tarafından incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması öncelikler arasındadır. Böylece yangın ve daha büyük oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınmış olunur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Verilmesinde İtfaiye Raporunun Önemi

İşyeri ve çalışma ruhsatlarına ilişkin olarak düzenlenen yönetmeliklerdeki maddelere dikkat edilmelidir. Maddelerin içerisinde itfaiye görüşü alınması gereken yerler açıkça gösterilmektedir. Öncelikle halka açık mekanlar, patlayıcı madde üreten ve satımını yapan yerlerde itfaiye raporu alınması yasal bir zorunluluktur. İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir? Soruları burada önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu gibi yerlerde yönetmelik ve yasal işlemler geçerlidir ve bu işlemlere uyulması gerekmektedir.

İtfaiye raporu yönetmeliğinde, otuz kişiden fazla çalışılan yerlerde ve sokağa bağlantısı bulunmayan işyerleri için gerekli önlemler alınması yazmaktadır. Diğer işyerlerinde ise yangın gibi afetlere karşı önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. Ofis olarak kullanılan işyerleri ve zemin katta bulunan mağazalar gibi alanlarda yangınlara karşı tedbir almak zorundadır.

İtfaiye Raporu Alma Gerekliliğinde Olan İşyerleri Nelerdir?

İtfaiye raporu hangi işyerlerinden istenir? Dediğimizde bazı mekanlar karşımıza çıkmaktadır. Bu işyerleri itfaiye raporu ve çalışma ruhsatı almak zorundadır. Bu belgeleri alabilmek için ruhsat ve denetim müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Gerekli olan evrakları alacak bu işyerlerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Ekmek fırınları
 • Otel ve pansiyon
 • Çay bahçesi
 • Konfeksiyon ve ayakkabı imalathanesi
 • Pastaneler
 • Şirket merkezleri ve ofisler
 • Sinema ve tiyatro merkezleri
 • Oto yıkama ve oto tamir
 • Düğün salonu
 • Matbaa atölyesi
  Bu maddeler gibi daha birçok şey söylenebilir. Gerekli izinler alındığı taktirde bu yerler hizmete açılır ve faaliyetlerine başlar.

Güncel Yangın Yönetmeliği’ni incelemek için tıklayınız.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email