Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Kadıköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kadıköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kadıköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kadıköy Belediyesi

 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi, kimlik fotokopisi (Şahıs ise)
 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi (Şirket ise)
 • Mesafe şartlarına uygunluk ve Ön Komisyon Dilekçesi (Başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğünde yapılmaktadır.)
 • Genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması. (Kadıköy Belediyesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.)
 • Tapu fotokopisi (Tapu bilgilerinin TAKBİS‘ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde istenmez.) Yönetim planı (Başvuru işlemi müdürlüğümüzde yapılmaktadır)
 • İskân belgesi (Yapı Kayıt Belgesi alınmış ise E-Devletten başvuru belgesi ve fotoğrafları)
 • Kira Sözleşmesi aslı ve fotokopisi (Kontratta faaliyeti belirtilmeli, tüm hissedarlar tarafından imzalı. Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise, imzalayan kişinin vekâletname örneği. Kira sözleşmesinin süresi bitmiş ise, son 3 aya ait kira ödeme dekontu)
 • Otel, Hamam, Sinema, Tiyatro ve Düğün Salonu gibi iş kolları özel yapı şeklini gerektirdiğinden tapusunda ve projesinde bu niteliklerde kayıtlı olmalıdır.
 • Şahıs başvurularında, Vergi levhası, (Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı, 3 adet resim
 • Şirket başvurularında, Vergi levhası, (Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Şirkete ait İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Sicil Gazetesi
 • Ortaklık İşlemlerinde, Ortaklık Sözleşmesi (noter onaylı)
 • Devir işlemlerinde, devir sözleşmesi (noter onaylı) ve Ruhsat Aslı
 • Ruhsat intibakı halinde, mirasçıları için ölüm tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.(Başvuru belgeleri ekinde, Ruhsat aslı, Ölüm belgesi, Veraset ilamı feragatname gerekmektedir.
 • Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin %51’inin imzalarının noter onaylı kararın bulunması.
 • İşyeri yapılmak istenen yer tapuda mesken ise tüm kat maliklerinin imzalarının noter onaylı oybirliği kararı (Malikin yurtdışında olması durumunda verilen muvafakat konsolosluk kanalı ile gönderilecektir.)
 • Otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan, ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, bodrum katında mutfağı olan işletmeler, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir. (Bu raporun başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğü‘nde yapılmaktadır)
 • Hijyen eğitim belgesi (başvuru Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır)
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi. Atık yağ çıkmıyor ise, oluşmadığına dair taahhütname(4.kat Çevre Koruma ve Kontrol Md. yapılır)
 • İşyerinde çalışan personelin Adli sicil kaydı, Ad Soyadı ve T.C. kimlik numaraların belirten dilekçe
 • Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır
 • Güvenlik kamerası fatura fotokopisi, (özellikleri en asgari Kamera 1,3MP, Çözünürlük; 720P Kayıt süresi 10 gün olmalı)
 • İşyerinin fotoğrafları ( iç ve dış) renkli.
 • İşyeri planı ve m2 sini gösteren basit kroki (Mutfak, oturma alanı sosyal tesisler, bay-bayanlara ait tuvalet ile engelli tuvalete, engelli erişimini sağlayan önlemler gösterilecektir.)
 • Başvurular, yeminli mali müşavir, asaleten veya temsilen yetkili avukat ve çalışan personel tarafından (SGK Hizmet Dökümü ile) yapılabilir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kadıköy Belediyesi

 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi, kimlik fotokopisi (Şahıs ise)
 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi (Şirket ise)
 • Tapu fotokopisi (Tapu bilgilerinin TAKBİS‘ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde istenmez.)
 • İskân belgesi (Yapı Kayıt Belgesi alınmış ise E-Devletten başvuru belgesi ve fotoğrafları)
 • Yönetim planı (Başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğünde yapılmaktadır)
 • Kira Sözleşmesi aslı, fotokopisi (Tüm hissedarlar tarafından imzalı. Faaliyeti belirtilmeli. Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise, imzalayan kişinin vekâletname örneği. Kira sözleşmesinin süresi bitmiş ise, son 3 aya ait kira ödeme dekontu)
 • Şahıs başvurularında, Vergi levhası, (Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı, 3 adet resim.
 • Şirket başvurularında, Vergi levhası,(Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Şirkete ait İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Sicil Gazetesi,
 • Ortaklık İşlemlerinde, Ortaklık Sözleşmesi (noter onaylı)
 • Devir işlemlerinde, devir sözleşmesi (noter onaylı) ve Ruhsat Aslı
  Ruhsat intibakı halinde, mirasçıları için ölüm tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır. (Başvuru belgeleri ekinde, Ruhsat aslı, Ölüm belgesi, Veraset ilamı feragatname gerekmektedir.
 • Mesafe şartlarına uygunluk dilekçesi (başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğünde yapılmaktadır.)
 • İşyeri yapılmak istenen yer tapuda mesken ise tüm kat maliklerinin imzalarının noter onaylı oybirliği kararı.
 • Yangın söndürme cihazı faturası 6 kg lık
 • İşyerinin fotoğrafları ( iç ve dış) renkli.ve İşyeri planı ve m2 sini gösteren basit kroki
 • Çalışan personele ait SGK Hizmet Dökümü
 • Ustalık belgesi
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi. Atık yağ çıkmıyor ise, oluşmadığına dair taahhütname(4.kat Çevre Koruma ve Kontrol Md. yapılır)
 • Kurye servisi verilmesi halinde motosiklet plakası ve sürücü belgesi fotokopisi
 • Hijyen eğitim belgesi (başvuru Halk Eğitim Merkezlerine yapılmaktadır)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kadıköy Belediyesi

 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi, kimlik fotokopisi (Şahıs ise)
 • Çevre Temizlik beyanı: vergi levhası, adres değişikliği varsa yoklama tutanağı, kira sözleşmesi (Şirket ise)
 • Tapu fotokopisi (Tapu bilgilerinin TAKBİS‘ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde istenmez.)
 • İskân belgesi (Yapı Kayıt Belgesi alınmış ise E-Devletten başvuru belgesi ve fotoğrafları)
 • Yönetim planı (Başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğünde yapılmaktadır)
 • Kira Sözleşmesi aslı, fotokopisi (Tüm hissedarlar tarafından imzalı. Faaliyeti belirtilmeli. Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise, imzalayan kişinin vekâletname örneği. Kira sözleşmesinin süresi bitmiş ise, son 3 aya ait kira ödeme dekontu)
 • Şahıs başvurularında, Vergi levhası, (Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı, 3 adet resim.
 • Şirket başvurularında, Vergi levhası, (Şube ise yoklama tutanağı yada şubeye ait sicil gazetesi) Şirkete ait İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Sicil Gazetesi
 • Ortaklık İşlemlerinde, Ortaklık Sözleşmesi (noter onaylı)
 • Devir işlemlerinde, devir sözleşmesi (noter onaylı) ve Ruhsat Aslı
 • Ruhsat intibakı halinde, mirasçıları için ölüm tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır. (Başvuru belgeleri ekinde, Ruhsat aslı, Ölüm belgesi, Veraset ilamı feragatname gerekmektedir.
 • İşyeri yapılmak istenen yer tapuda mesken ise tüm kat maliklerinin imzalarının noter onaylı oybirliği kararı. (Malikin yurtdışında olması durumunda verilen muvafakat konsolosluk kanalı ile gönderilecektir.)
 • 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, bodrum katında mutfağı olan işletmeler, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir. (Bu raporun başvuru işlemi Kadıköy Belediyesi Müdürlüğü’nde yapılmaktadır) İşyerinin faaliyeti ile ilgili özel yönetmeliklerde istenmesi durumunda itfaiye raporu aranır.
 • Ustalık Belgesi
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi. Atık yağ çıkmıyor ise, oluşmadığına dair taahhütname (4.kat Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde yapılır)
 • Yangın söndürme cihazı faturası 6 kg lık
 • İşyerinin fotoğrafları ( iç ve dış) renkli ve İşyeri planı ve m2 sini gösteren basit kroki
 • Çalışan personele ait SGK Hizmet Dökümü
 • Başvurular, yeminli mali müşavir, asaleten veya temsilen yetkili avukat ve çalışan personel tarafından (sgk hiz dökümü ile) yapılabilir.
 • İlaçlama yerleri için; meslekle ilgili diploma sureti, kendi odası tarafından verilen Sorumlu Yönetici Belgesi, Mesul Müd. Sözleşmesi ve
 • İl Sağlık Md. müracaat edildiğine dair belge.
 • İSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı‘ndan Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (Oto yıkamalar için)
  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Uygunluk Belgesi (Kadıköy Belediyesi Müdürlüğü tarafından sorgulanır.)
  Sanayi Sicil Ön Başvuru bölümüne elektronik ortamda kayıt yaptırmaları gerekmektedir. (e-devlet kapısı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasının e hizmetler başlığı altında İl Müdürlüklerine ait hizmetler içerisinde)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email