Kağıthane Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kağıthane Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Noterden Taahhütname
 • Sağlık Raporu
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Makine Yerleşim ve Elektrik Projesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ustalık Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Makine Yerleşim ve Elektrik Projesi
 • Deşarj kalite Kontrol Ruhsatı
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.