Kartal Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kartal Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kartal Belediyesi

 • Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir)
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Senedi
 • Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicil müdürlüğünün adı (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
 • Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise belgesi
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Özürlülerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler ile ilgili belge

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kartal Belediyesi

 • Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir)
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Senedi
 • Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicil müdürlüğünün adı (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
 • Ustalık Belgesi
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise belgesi
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.