Küçükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Küçükçekmece Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Adres tespiti
 • Noter tasdikli tapu fotokopisi
 • Noter tasdikli kira kontratı
 • İskan belgesi (2 Adet)
 • İç ve dış cepheden resim
 • Oda ve faaliyet belgesi
 • Sabıka kaydı (Şahıs ise)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi arkalı önlü (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • 2 adet vesikalık resim (Şahıs ise)
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar
 • Vergi levhası
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)
 • Vergi levhası

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Yangın söndürme cihazı (6 kglık) fatura fotokopisi
 • İskan belgesi
 • Ustalık gerektiren işyerlerinden ustalık belgesi
 • Oda kayıt fotokopisi
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratını aslı ve fotokopisi
 • İskan belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi arkalı önlü (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • Kat maliklerinden muvafakatname
 • Sorumlu müdür sözleşmesi
 • Emisyon izni veya analiz raporu
 • Deşarj izni veya analiz raporu
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.