Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Maltepe Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Maltepe Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Maltepe Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Maltepe Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünden Temin Edilecek ve Eksiksiz Doldurulacaktır)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ayrıca yoklama fişi)
 • Şahıs ise 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi (İlçe dışında ikamet eden mükelleflerden ve şirket ise şirket müdürünün)
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından) veya Ticari Faaliyet Belgesi (Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • Tapu Fotokopisi; (Niteliği Arsa veya Mesken olarak görünen yerlerden kat maliklerinin tamamından (%100), dükkân işyeri olarak görünen yerlerden kat maliklerinin (%51) muvafakat alınması zorunludur. (Apartman Karar Defteri )
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni (iskân belgesi) bulunmayan binalarda bulunan işyeri ilgilisinin; 2004 öncesi elektrik, su veya doğalgaz faturasını ibraz etmesi zorunludur.
 • Özel Yapı şeklini gerektiren işyerlerinden ve 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış binalardan iskan belgesi istenir. (Başvuru formuna eklenmesi zorunludur.)
 • Kira Kontratı Fotokopisi (Gayrimenkul sahibinin vefatı halinde; veraset ilanı ve veraset ilanındaki varislerin tamamının kira kontratını imzalaması veya noterden vekil tayin edilen kişinin imzalaması gerekmektedir.)
 • Ustalık Belgesi (İçkili Lokanta- ticaret odasına kayıtlı ise istenmez.)
 • Hijyen Belgesi (Yeme İçme Yerleri) (Halk Eğitim Merkezi)
 • İşletme Kayıt Belgesi (Yeme İçme Yerleri) (İlçe Tarım Müdürlüğü)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Devir İşlemlerinde; Ayrıca noterden devir sözleşmesi, dilekçe ve ruhsatın aslı gerekmektedir.
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi. (İşyerinde bu evrakın bulundurulması zorunlu)
 • Şirketler İçin; a) Ticari Sicil Gazetesi b) İmza Sirküleri. (01.10.2003 tarihinden sonraki ticaret kayıtlarının sicil numarası ile ticaret sicil müdürlüğünün adının Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • Mesafe Krokisi (Başvuru formuna eklenmesi zorunlu)
 • Çalışanların bildirimi ile ilgili Beyanname ve “Mesul Müdürlük Beyannamesi” (Müdürlüğümüzden temin edilir.)
 • Ruhsatın Tüzel Kişilik Olması Durumunda “Mesul Müdürlük Sözleşmesi” Yönetmelik gereği zorunludur.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Maltepe Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünden Temin Edilecek ve Eksiksiz Doldurulacaktır)
 • Vergi Levhası Bilgileri (Başvuru Formuna adı ve numarasının yazılmasının yeterlidir.)
 • Şahıs ise 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgâh belgesi ( İlçe dışında ikamet eden mükelleflerden ve şirket ise şirket müdürünün)
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından) veya Ticari Faaliyet Belgesi (Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • Tapu Fotokopisi;( Niteliği Arsa veya Mesken olarak görünen yerlerden kat maliklerinin tamamından (%100) muvafakat alınması zorunludur. (Apartman Karar Defteri )
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni (iskân belgesi) bulunmayan binalarda bulunan işyeri ilgilisinin; 2004 öncesi elektrik, su veya doğalgaz faturasını ibraz etmesi zorunludur. (Müdürlüğümüzden alacağınız taahhütname örneği ile)
  12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış binalardan iskân belgesi istenir. (Başvuru formuna eklenmesi zorunludur.)
 • Kira Kontratı Fotokopisi ( Gayrimenkul sahibinin vefatı halinde; veraset ilanı ve veraset ilanındaki varislerin tamamının kira kontratını imzalaması veya noterden vekil tayin edilen kişinin imzalaması gerekmektedir.)
 • Ustalık Belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Yangın tüpü fatura fotokopisi (Zemin katta olan işyerleri ile 30 kişiden az çalışanı olan işyerlerinin her 100 m2 için 1 adet 6 kg. yangın tüpü bulundurması zorunludur.)
 • Devir İşlemlerinde; Ayrıca noterden devir sözleşmesi, dilekçe ve ruhsatın aslı gerekmektedir.
 • Spor tesisi açmak isteyen işyerlerinden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat ettiklerine dair dilekçe fotokopisi istenir.(20.01.2014 tarih ve 63367427.150/389 Sayılı İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yazısı gereği)
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise, gerekli izin belgesi.(İşyerinde bu evrakın bulundurulması zorunludur.)
 • Şirketler İçin; a)Ticari Sicil Gazetesi b)İmza Sirküleri.(01.10.2003 tarihinden sonraki ticaret kayıtlarının sicil numarası ile ticaret sicil müdürlüğünün adının Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • Fatura Ödeme Merkezi faaliyetli işyerlerinden ayrıca ilgili banka ile yapılan sözleşme ile adına tahsilât yapacağı kurum sözleşmesi.(İçişleri Bakanlığı. 07/12/2012 tarih ve 30491 sayılı yazısı gereği.)
 • Damacana Su Satış Yerlerinden, Toplum Sağlığı Müdürlüğünden Uygunluk yazısı, Bayilik Sözleşmesi ve Su Analiz Raporları
 • Hijyen Eğitim Belgesi (Halk Eğitim Merkezinden)
 • İşletme Kayıt Belgesi ( Gıda ile ilgili-yeme –içme, satış vb.) İlçe Tarım Müdürlüğü- Başvuru Formuna Eklenmesi Zorunludur.
 • Çocuk Parti evi Ruhsat taleplerinde ise öncelikle Aile Sosyal Politikalar il Müdürlüğü Özel Kreş Gündüz Bakım Çocuk Kulüplerinin görev kapsamında olmadığına dair resmi yazının müdürlüğümüze sunulması halinde değerlendirilir.

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Maltepe Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğünden Temin Edilecek ve Eksiksiz Doldurulacaktır)
 • Vergi Levhası Bilgileri (Başvuru Formuna adı ve numarasının yazılmasının yeterlidir.) Şube ise ayrıca yoklama fişi
 • Şahıs ise 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi ( İlçe dışında ikamet eden mükelleflerden ve şirket ise şirket müdürünün),
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından) veya Ticari Faaliyet Belgesi (Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • Tapu Fotokopisi;( Niteliği Arsa veya Mesken olarak görünen yerlerden kat maliklerinin tamamından (%100) muvafakat alınması zorunludur. (Apartman Karar Defteri )
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni (iskan belgesi) bulunmayan binalarda bulunan işyeri ilgilisinin; 2004 öncesi elektrik, su veya doğalgaz faturasını ibraz etmesi zorunludur.
 • Özel Yapı şeklini gerektiren işyerlerinden ve 12.10.2004 tarihinden sonra yapılmış binalardan iskan belgesi istenir. (Başvuru formuna eklenmesi zorunludur.)
 • Kira Kontratı Fotokopisi ( Gayrimenkul sahibinin vefatı halinde; veraset ilanı ve veraset ilanındaki varislerin tamamının kira kontratını imzalaması veya noterden vekil tayin edilen kişinin imzalaması gerekmektedir.)
 • Ustalık Belgesi
 • Hijyen Belgesi (Gıda Depoları, Gıda İmalathaneleri, Gıda Paketleme Yerleri)(Halk Eğitim Merkezi)
 • İşletme Kayıt Belgesi( Gıda İmalatı-Depolama-Paketleme)(İlçe Tarım Müdürlüğü) Başvuru Formuna Eklenmesi zorunlu
 • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı. (DKKR) (Oto yıkama, Halı Yıkama ve atık su üreten işyerleri için) (Başvuru Formuna eklenmesi zorunludur)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Tabi ise; Tehlikeli atıklarla ilgili lisans belgesi. Ayrıca atığı olan işyerlerinden, Atık Sözleşmesi, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Başvuru formuna eklenmesi zorunlu)
 • Devir İşlemlerinde; Ayrıca noterden devir sözleşmesi, dilekçe ve ruhsatın aslı gerekmektedir.
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise, gerekli izin belgesi.(İşyerinde bu evrakın bulundurulması zorunludur.)
 • 50 kişiden fazla personeli bulunan işletmelerin işyeri hekimi sözleşmesi
 • Şirketler İçin; a)Ticari Sicil Gazetesi b)İmza Sirküleri.(01.10.2003 tarihinden sonraki ticaret kayıtlarının sicil numarası ile ticaret sicil müdürlüğünün adının Başvuru formuna yazılması yeterlidir.)
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi. (Başvuru formuna eklenmesi zorunlu)
 • Gayrisıhhî Müesseseler İçin Makine ve Ekipman Beyannamesi (Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Çevre İzni; İzne tabi olan işyerlerinden istenmektedir. (İşyerinde bulundurulması gerekiyor.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email