Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Sancaktepe Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Sancaktepe Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Sancaktepe Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Emlak Ofisleri İçin “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı
 • Mesul Müdür Beyannamesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname
 • Monitör Yerleşim Planı
 • Kat Malikleri Muvafakatnamesi

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Emlak Ofisleri İçin “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Motor Beyannamesi
 • Kat Malikleri Muvafakatnamesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email