Sancaktepe Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Sancaktepe Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Emlak Ofisleri İçin “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı
 • Mesul Müdür Beyannamesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname
 • Monitör Yerleşim Planı
 • Kat Malikleri Muvafakatnamesi

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Emlak Ofisleri İçin “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sancaktepe Belediyesi

 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler İçin)
 • İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Borcu Yoktur Yazısı
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyan Formu
 • Bina Bildirim Formu (Emlak Vergi Beyannamesi)
 • Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Şube İse Şirket Karar Defterinden Karar Yazısı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlandığına Dair Beyanname
 • Motor Beyannamesi
 • Kat Malikleri Muvafakatnamesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.