Şile Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Şile Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şile Belediyesi

 • Kira sözleşmesi
 • Tapu sureti
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No
 • T.C. kimlik numarası
 • Ustalık Belge No (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
 • Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
 • Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi
 • Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şile Belediyesi

 • Kira sözleşmesi
 • Tapu sureti
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No
 • T.C. kimlik numarası
 • Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi
 • Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.