Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Tuzla Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Tuzla Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Tuzla Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Tuzla Belediyesi

 • Başvuru beyan formu
 • 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı. (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Tapu Fotokopisi ve iskan belgesi. (Ruhsatlı yerlerin devrinde istenmez.)
 • Vergi Levhası.
 • Kiracı ise Kira kontratı.
 • Nüfus cüzdan sureti, sabıka kaydı, ikametgahı (Özel kişilerden ve çalışanlardan )
 • Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
 • İtfaiye raporu
 • Portör Muayenesi, (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.) Çalışanları dahil
 • Kat mülkiyeti kanunu kapsamında giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde açılacak sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri gibi dükkan ve galeri gibi işyerleri için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerektiği.
 • Kolluk görüşü (Ruhsat başvurusu alındığında; Başkanlığımızca yazışmalar yapılmaktadır.)
 • Emlak Beyanı (Mal sahibinin emlak beyanı vermiş olması gerektiği, işyeri olarak)
 • İşyeri Ruhsatı Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ücret tarifesi
 • Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi. (Şirketlerden)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Tuzla Belediyesi

 • Başvuru beyan formu
 • 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı. (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Tapu Fotokopisi ve var ise iskan belgesi
 • Vergi Levhası
 • Kiracı ise Kira kontratı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet resim (Şahıslardan)
 • Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
 • İtfaiye raporu (İtfaiye raporu gerektiren yerlerden) gerektirmeyen yerlerden Yangın önlemleri alındığına dair 6 Kg Yangın söndürme cihazı faturası. (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Portör Muayenesi, Gıda ile iştigal yerlerin çalışanlarından (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)
 • Berberler, kuaförler ve Güzellik salonlarından ustalık belgesi, Lokantalardan aşçılık belgesi.
 • Kat mülkiyeti kanunu kapsamında giren gayrimenkullerin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde açılacak lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; dükkan ve galeri gibi işyerleri için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması yani muvafakatname.
 • Emlak Beyanı (Mal sahibinin emlak beyanı vermiş olması gerektiği, işyeri olarak)
 • İşyeri Ruhsatı Sıhhi Müessese ücret tarifesi (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi. (Şirketlerden)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Tuzla Belediyesi

 • Başvuru beyan formu
 • 5510 Sayılı Kanunun 8. maddesine istinaden kullanılması zorunlu bilgiler evrakı. (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Tapu Fotokopisi ve var ise iskan belgesi iskanı yok ise Binanın 12.10.2004 tarihinde önce yapıldığına dair elektrik, su faturası veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden hava resmi.
 • Vergi Levhası
 • Kiracı ise Kira kontratı
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet resim (Şahıslardan)
 • Esnaf Odası faaliyet belgesi ve sicil tasdiknamesi (Şahıslardan)
 • İtfaiye raporu (Belediyeden müracaat edilir.) (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Portör Muayenesi, Gıda ile iştigal yerlerin çalışanlarından (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair.)
 • Çalışma Bakanlığından Çalışma İzni (50 ve üzeri çalışanları olan müesseselerden)
 • İSKİ Kartal soğanlık Müdürlüğünden GSM Ruhsatı almasında sakınca yoktur yazısı (Deşarj izni.)
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu.
 • Tehlikeli Atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ve kapasite raporu (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • İş akış şeması ve vaziyet planı
 • Emlak Beyanı
 • İşyeri Ruhsatı Gayrısıhhi Müessese ücret tarifesi (Tuzla Belediyesi sitesinde ilgili belge mevcut)
 • Şirket Ana sözleşmesi, Ticaret Sicil gazetesi, Ticaret faaliyet belgesi, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza sirküleri ve yetkili müdür sözleşmesi. Şube açılışlarında Ortaklar Kurulu kararı ve şube açılışının ilan edildiği ticaret sicil gazetesi. (Şirketlerden)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email