Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Ümraniye Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ümraniye Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ümraniye Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Olumlu emniyet görüşü
 • Adli Sicil Kaydı (Emniyet görüşü için, e-devlet kapısı üzerinden, İstanbul Adliyesi’nden)
 • Açılacak olan umuma açık işyerleri, her türlü eğitim kurumlarına, en az 100 mt. mesafede olmalıdır. Bu şarta uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (Noter tasdikli)
 • Mesul müdür var ise mesul müdür belgesi (Noter tasdikli)
 • İnternet salonları için oda kaydı belgesi (İnternet Kafeciler Odası’ndan)
 • İnternet salonlarından “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İzin Belgesi” (İlçe Kaymakamlığından)
 • İskan Belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alanlar hakkında tebliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi hükmünce kurumumuzca düzenlenecek mesafe uygunluk belgesi

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Ümraniye Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Muvafakatname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İmar Durum Belgesi (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan Belgesi
 • Ticari işletmelerden oda kaydı, mesleki işletmelerden ustalık belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (Lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Ümraniye Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Ustalık Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Halk Eğitim Merkezleri)
 • Kompresör-vinç vb. bakım sözleşmesi (Yetkili firmalar)
 • ÇED raporu (Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan)
 • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Raporu (İSKİ’ den)
 • UKOME raporu (Karayolları trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)
 • LPG ve CNG dönüşüm tesislerinden dönüşümü yapan mühendisin yetki belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (Lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)
 • Gürültü ölçüm raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Olumlu çevre görüşü (Gerekli görülen işyerlerinden)
 • İmar Durum Belgesi (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan Belgesi
 • Özel yapı şekli gerektiren işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi (Otel, ekmek fırını vb.)
 • Silah üretimi yapan işyerlerinden olumlu emniyet görüşü

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email