Ümraniye Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ümraniye Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Olumlu emniyet görüşü
 • Adli Sicil Kaydı (Emniyet görüşü için, e-devlet kapısı üzerinden, İstanbul Adliyesi’nden)
 • Açılacak olan umuma açık işyerleri, her türlü eğitim kurumlarına, en az 100 mt. mesafede olmalıdır. Bu şarta uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (Noter tasdikli)
 • Mesul müdür var ise mesul müdür belgesi (Noter tasdikli)
 • İnternet salonları için oda kaydı belgesi (İnternet Kafeciler Odası’ndan)
 • İnternet salonlarından “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İzin Belgesi” (İlçe Kaymakamlığından)
 • İskan Belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alanlar hakkında tebliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi hükmünce kurumumuzca düzenlenecek mesafe uygunluk belgesi

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Ümraniye Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Muvafakatname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İmar Durum Belgesi (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan Belgesi
 • Ticari işletmelerden oda kaydı, mesleki işletmelerden ustalık belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (Lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Ümraniye Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret Sicil Gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Emlak beyanı belgesi
 • Borcu yoktur belgesi
 • Devir sözleşmesi (Mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (Gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Ustalık Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Halk Eğitim Merkezleri)
 • Kompresör-vinç vb. bakım sözleşmesi (Yetkili firmalar)
 • ÇED raporu (Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan)
 • İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Raporu (İSKİ’ den)
 • UKOME raporu (Karayolları trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)
 • LPG ve CNG dönüşüm tesislerinden dönüşümü yapan mühendisin yetki belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (Lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)
 • Gürültü ölçüm raporu (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Olumlu çevre görüşü (Gerekli görülen işyerlerinden)
 • İmar Durum Belgesi (Gerek görülen işyerlerinden)
 • İskan Belgesi
 • Özel yapı şekli gerektiren işyerlerinden yapı kullanma izin belgesi (Otel, ekmek fırını vb.)
 • Silah üretimi yapan işyerlerinden olumlu emniyet görüşü

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.