Üsküdar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Üsküdar Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil belgesi (Çalışanların)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Vergi Levhası
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Sicil gazetesi (Kuruluş gazetesi) fotokopisi (Şirket ise)
 • İmza sirküsü fotokopisi (Şirket ise)
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (Şirket ise)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 Kişiden Az İşçi Çalıştıran Yerlerden)
 • Tapu (Fotokopi) (Kiracılar Getirecek)
 • Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
 • İmza Beyanı (Noterden / Şahıslardan)
 • Devir Sözleşmesi (Noterden)
 • Ustalık Belgesi
 • Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 • Hepatit B / Hepatit C
 • HIV
 • Lokantalardan Atık Yağ Sözleşmesi
 • Tapuda Daire Geçen İşyerlerinden Kat Maliklerinden Muvafakatname
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Vergi Levhası
 • Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) (Fotokopi) (Şirket İse)
 • İmza Sirküsü (Fotokopi) (Şirket İse)
 • Faaliyet Belgesi (Şirket İse)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 Kişiden Az İşçi Çalıştıran Yerlerden)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Motor Beyanı (İlgilisi Tarafından Doldurulacak)
 • Tapu (Fotokopi) (Sadece Kiracı Olanlar Getirecektir.)
 • Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
 • İmza Beyanı (Noterden) (Şahıslardan)
 • Devir Sözleşmesi (Noterden)
 • İski Uygunluk Belgesi (Oto Yıkama Ve Halı Yıkama)
 • Portör
 • Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) (Fotokopi) (01.10.2003 Tarihinden Önce Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlananlardan İstenilir.) (Şirket İse)
 • İmza Sirküsü (Fotokopi) (Şirket İse)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.