Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Yangın Danışmanı

Firmamızda istihdam edilen yangın danışmanları itfaiye tecrübesi olan profesyonellerdir. Ancak danışmanlık yaptığımız projelerde sadece bu uzmanların görüşüne istinaden ilerlenmemekte, ekibimizde yer alan inşaat, elektrik ve makine mühendislerinin de dahil edilmesiyle oluşturulan çalışma grubuyla hem malî hem de pratiklik açısından en optimum alternatifler üretilmektedir.

Yangın güvenlik danışmanlığı aynı zamanda güvenlik konusunda da sorumluluk yüklediğinden alternatifler üretilirken kesinlikle güvenlikten taviz verilmemektedir.

Yangın danışmanı ile çalışmanın en büyük farklarından biri de mali noktada ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar halk arasında bir danışmanla çalışma fikrinin maliyetli bir alternatif olduğu algısı oluşmuşsa da özellikle bu alanda bu algı çok yanlıştır. Zira yangın güvenlik danışmanı çözüm konusunda hızlı ve pratik düşünme noktasında kendini geliştirmiştir. Bu yüzden de sıradan bir kişinin ve hatta yapı mühendislerinin bile aklına ilk gelen güvenlik önlemi en ekonomik ya da en uygulanabilir çözüm olmayabilir. Ancak yangın güvenlik danışmanı birçok çözümü aynı anda düşünecek ve en optimum olanı tespit edebilecektir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Ülkemizde insanların toplu olarak bulundukları ya da bulunma ihtimali olan yapıların bu noktaları için birtakım tedbirlerin alınmış olması mecburidir. Bu tedbirlerin yangın felaketine karşı alınmış olanları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yerlerin işletme ruhsatı alabilmeleri için ilgili yangın yönetmeliğine uygun olarak tedbirlerini alması, sonrasında bağlı bulunduğu itfaiye biriminden randevu alarak denetimin gerçekleştirilmesi ve onay alınmasının akabinde itfaiye uygunluk belgesinin alınmış olması şarttır. Bu belge genellikle itfaiye raporu, itfaiye uygunluk raporu, itfaiye ruhsatı ya da itfaiye uygunluk ruhsatı olarak bilinmektedir.

Bu itfaiye uygunluk belgesinin alınabilmesi için gereken şartlar sadece yapı ile ilgili şartlar değildir. Yapı planının yanında gösterilecek faaliyet özelinde de birtakım önlemler alınmış olması gerekmektedir. Örneğin tamamen aynı plana ve alan genişliğine sahip 2 atölyeden “mobilya imalathanesi” olarak kullanılacak olanla “metal işleme atölyesi” olarak kullanılacak olanın sağlaması gereken şartlar, tehlike sınıfından dolayı farklılık gösterir.

Özellikle alan genişliği büyük olan komplike yapılarda ve spesifik iş kollarında alınacak birkaç basit önlemle çözüme ulaşmak mümkün olmadığından devreye yangın danışmanı ya da yangın güvenlik danışmanı olarak anılan uzmanlar girmektedir.

Güncel Yangın Yönetmeliği’ni incelemek için tıklayınız.