Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Zeytinburnu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Zeytinburnu Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru İlçe Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı (yazı ruhsat müdürlüğünden gönderilecek)
 • Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak, mükellefin kendisi başvuracak)
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı aslı ve fotokopisi
 • Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (yazı ruhsat müdürlüğünden gönderilecek)
 • 2 adet resim (şahıslar için)
 • Oda kaydı (internet salonları için)
 • Tüm umuma açık işyerlerinden mesafe krokisi
 • İçkili yerler, “içkili yer krokisi” dahilinde değerIendirilecektir.
 • Kuruluş ilanı, sicil ticaret gazetesi
 • Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve kişiye ait ruhsat için gerekli belgeler.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • Vergi Levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ustalık Belgesi (gereken yerlerden)
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı
 • İskân Belgesi / Yapı Ruhsatı
 • Nüfus Cüzdanı
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonraki yapılarda İskân Belgesi
 • 2 adet resim
 • Ticaret sicil gazetesi (şirketler için)
 • İmza Sirküleri (şirketler için)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (şirketler için)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • Vergi Levhası
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı
 • İskân Belgesi / Yapı Ruhsatı
 • Nüfus Cüzdanı
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonraki yapılarda İskân Belgesi
 • 2 adet resim
 • Ticaret sicil gazetesi (şirketler için)
 • İmza Sirküleri (şirketler için)
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İşletme Belgesi (50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinden)
 • Motor beyannamesi
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (şirketler için)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email