Zeytinburnu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Zeytinburnu Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru İlçe Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı (yazı ruhsat müdürlüğünden gönderilecek)
 • Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak, mükellefin kendisi başvuracak)
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı aslı ve fotokopisi
 • Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (yazı ruhsat müdürlüğünden gönderilecek)
 • 2 adet resim (şahıslar için)
 • Oda kaydı (internet salonları için)
 • Tüm umuma açık işyerlerinden mesafe krokisi
 • İçkili yerler, “içkili yer krokisi” dahilinde değerIendirilecektir.
 • Kuruluş ilanı, sicil ticaret gazetesi
 • Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve kişiye ait ruhsat için gerekli belgeler.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • Vergi Levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ustalık Belgesi (gereken yerlerden)
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı
 • İskân Belgesi / Yapı Ruhsatı
 • Nüfus Cüzdanı
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonraki yapılarda İskân Belgesi
 • 2 adet resim
 • Ticaret sicil gazetesi (şirketler için)
 • İmza Sirküleri (şirketler için)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (şirketler için)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (müdürlükten veya internet sitesinden temin edilebilir)
 • Vergi Levhası
 • Tapu / Kiracı ise Kira Kontratı
 • İskân Belgesi / Yapı Ruhsatı
 • Nüfus Cüzdanı
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonraki yapılarda İskân Belgesi
 • 2 adet resim
 • Ticaret sicil gazetesi (şirketler için)
 • İmza Sirküleri (şirketler için)
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İşletme Belgesi (50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinden)
 • Motor beyannamesi
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (şirketler için)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Yorum yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.